HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ RODZAJ
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 17:30 – 18:30 AEROBIK 18+ Aneta Dereń
WTOREK 13:30 – 14:00 NAUKA GRY NA
PIANINIE/KEYBOARDZIE
zajęcia indywidualne Jacek Bacher
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
ŚRODA 15:15 – 16:15 SZACHY gr. średniozaawansowana 7 – 17
Roman Wąsik
16:15 – 17:15 gr. zaawansowana
16:45 – 17:30 ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
DLA DZIECI I RODZICÓW
2 – 3
Aleksandra Blicharczyk
18:15 – 18:45 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia grupowe 7 – 12
Justyna Biało
18:45 – 19:15
19:15 – 19:45 zajęcia indywidualne
CZWARTEK 16:30– 18:30 PLASTYKA 6 – 7 Anna Solecka
19:30 – 20:30 AEROBIK 18+ Aneta Dereń

 

Archiwa